Välkommen till Lövskär småbåtshamnförening

OBSERVERA

Bryggbyte vecka 19 och 20.
 
 
Området i hamnen vid bryggorna A, B, C, D och E kommer att vara avstängd fram till att arbetet med nya bryggor samt justeringar på C och D bryggorna är slutförda, i slutet av v 20.
 
Endast ett fåtal platser på E bryggan, närmast hamnutloppet kan nyttjas samt brygga F & G.
Vi ber er observera att platsen längst ut på G är reserverad för våra hjältar i SSRS tillfälligt.
 
Efterhand som arbetet färdigställs kommer det att meddelas på hemsidan vilka bryggor som kan börja användas.
  
Parkeringsplats.
 
Begränsningar av den stora parkeringsytan kommer att markeras med band f o m den 10/5 kl 0900 t o m när samtliga bommar är monterade på A bryggan.
Så snart arbetet färdigställs kommer det att meddelas på hemsidan att parkeringen kan börja användas.

 

 

 

 

Vi är en av de större småbåtshamnarna i Luleå med en kapacitet med 374 båtar.

Vi har en maxlängd på båt med 34 fot och 4.0 bredd på båtplatserna.

Vi erbjuder gästplatser & avfallstömning och tank möjligheter.

 På området finns en resturang som drivs av en privat entreprenör.

Lövskär ligger cirka 14 kilometer från Luleå centrum

En tillbaka blick i hamnen 

Ett repotage från tidningen Extra den 22/5 - 2014

Vid behov ring tillsynslokalen

070 - 333 44 63

 

Hamnföreningen har hösten 2020 bytt ut bränsleterminalen till ny version med kontaktlös identifiering av bankkorten, detta utbyte är ett krav från kortinlösare och bankerna för att tillhandahålla en säker hantering vid inköp av vårt bränsle.

 

Vi har tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, Jordbruksverket samt Europeiska jordbruksfondenför landsbygdsutveckling fått ett projektstöd på 50 % på denna investering.

 

 

 Medlemar: Har vi rätt adress till dig? Om inte skicka in din ändring här

 

Senaste nytt

210416 - Natt tillsynslistan för sommaren 2021 finns under medlemssidan.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

 

Tänk på att kontrollera att dina uppgifter stämmer i medlemsboken.

 

 Vi har numera swisch och vårt nummer är:

123 514 59 25

 

Telefonnummer:

Hamnvärden:

070 - 216 31 31


Tillsynslokalen: 

070 - 333 44 63

Hamnen är övervakad

Det finns en hjärtstartare i hamnbyggnaden