Välkommen till Lövskär småbåtshamnförening

Lövskärs Småbåtshamnförening

Hamnen fastställd i dom Norrbygdens vattendomstol 4:e mars 1935.

                

 

240520 - OBSEREVERA NY MUDDRINGS INFORMATION

Medlemsinformation 2024-05-18 – Färdigställande muddring, Lövskär Småbåtshamn  
Muddringsentreprenören Fomab har etablerat två grävmaskiner och en dumper i Lövskär. De kommer under lördagen 18/5 att ta ut en grävare till pråm vid slipen för att snarast därefter angripa hamninloppet och muddra de sista 50-60m3 massor som säkerställer det planerade inseglingsdjupet i vår lokala "farled".
Innan muddring startar kommer siltdukar att installeras i de norra och södra öppningarna till inloppet för att skärma av muddringsytan och därmed reducera risken för grumling utanför hamninloppet.
Tidplan Fomab
Fomab har i sin tidplan angivit att hamninloppet kan avetableras och siltdukar tas bort under onsdagen den 22/5. Om allt går enligt plan ska det alltså vara fritt fram i inloppet för samtliga farkoster senast på torsdag den 23/5. Varje medlem ansvarar för att själv kontrollera detta på plats i Lövskär. 
Fomab kommer därefter och minst hela maj månad ut att utföra ytterligare arbeten inom hamnen och hamnområdet.
Projektgruppen Muddring ber samtliga medlemmar som sjösätter sina båtar att respektera Fomabs arbeten under hela entreprenadtiden oavsett när den slutar. Vi vill absolut inte konstatera att olyckor har skett eller materiella skador har inträffat.
Sjösättning och angöring bryggor
G-bryggan är just nu den enda angöringsplatsen som kan utnyttjas av sjösatta båtar.
OBS: Båtägare som (tillfälligt) lägger sin båt på annan medlems båtplats vid G-bryggan ansvarar för att kontakta platsägaren. Kontaktuppgifter finns i medlemsmatrikeln. 
Landgångar till A-bryggan och F-bryggan är inte på plats ännu. Tidplanen för när dessa bryggor kan tas i bruk för att lägga till är oklar för Projektgruppen Muddring. Bryggansvarige Stig-Göran Köhler har mer information. Kontaktuppgifter Stig-Göran enligt medlemsmatrikeln. 
Hinder
Det är uppenbart för alla och envar att muddringsarbetena utför ett hinder för sjösättning, angöring vid bryggor och in-/utfart i hamninloppet.
OBSDen siltduk som installeras i hamninloppet utgör ett hinder under muddringstiden fram till och med onsdag 22/5.
Muddringsgruppen har tillsammans med Fomab konstaterat att mindre öppna båtar med aktersnurra kan passera förutsatt att kapten vickar upp motorn och låter båten glida över siltdukens överkant i vattenytan.
Eventuella skador
Vare sig Lövskärs småbåtshamnförening eller Fomab kommer att ersätta skador på privata båtar och/eller motorer som orsakas av Fomabs arbeten inom hamnområdet inklusive hamninloppet. 
Båtägare/-förare passerar muddringsområdet på egen risk under entreprenadtiden. Även sjösättning och framdrift av privata båtar inom hamnområdet under entreprenadtiden sker på egen risk. 
Eventuella skador som båtförare orsakar på siltduk eller annan del av Fomabs utrustning ska rapporteras till Hans Klasson, tfn 070 666 95 74.
 
Projektgruppen Muddring /gm Hans Klasson

 

Vi är en av de större småbåtshamnarna i Luleå med en kapacitet med 375 båtar.

Vi har en maxlängd på båt med 34 fot öa i hamnen.

Vi erbjuder gästplatser & avfallstömning och tank möjligheter.

Lövskär ligger cirka 14 kilometer från Luleå centrum.

 

 

 

Muddringsarbeten i Lövskärs Hamn hösten 2023. 

Muddringsarbeten kommer att genomföras i hamnen under hösten med projektstart 2023-08-16.                                                                                                  Projektledare är Per Luthström. Entreprenör är FOMAB AB.

Brygga B, C, D, E och inre delen av A är EJ tillgängliga efter 2023-09-15.

Muddringen medför påverkan på tillgången på båtplatser och parkering. Sjösättningsrampen blir tillgänglig hela perioden.

Passage in och ut från hamnen blir tillgänglig under hela muddringen.

Muddringsområdet är brygga B, C, D och E. Parkeringen mellan A och B-bryggan blir arbetsområde för entreprenören FOMAB och stängs av.

Vissa av uppläggningsplatserna på både södra och norra upplägget skall tömmas och flyttas till anvisad plats. V:34-35 2023.  (: 2023-08-21 – 09-03 )

Trädfällning av entreprenör sker på både södra och norra uppläggens ytterkanter.  V:36 – 37 -2023.  (: 2023-09-04 --17 )

Samtliga Y-bommar på brygga E demonteras och lägges upp på stenpiren. Arbetet utföres: 2023-09- 16 -17 -18  ( Lördag, Söndag, Måndag. )

Y-bommarna demonteras på B, C, D av medlemmarna själva. Organiseras av bryggansvarige Stig-Göran Köhler. Även arbetslaget ställer upp och jobbar. Arbetet utföres 2023-09- 16 – 17 – 18  ( Lördag, Söndag, Måndag. )

Hjullastare utrustad med lyftarm bär undan delar av mängden bommar.

På A demonteras 6st. bommar på södra sidan.                                               

Landgångar på B, C och D, demonteras och lyftes bort av arbetslaget med hjullastare. Arbetet utföres 19/9-2023.

Bryggor B, C och D, flyttas undan av FOMAB med assist av arbetslaget.

Muddringen startar på allvar med grävmaskin på pråm 1/10-2023.  

Projektet informerar genom anslag, Hamnföreningens hemsida och Face Book grupp, för mer information.  http://www.lovskar.se/

 

Med marina hälsningar   / Styrelsen Lövskärs Småbåtshamnförenin

 

 

230529 - Information om de förlorade parkeringsbehörigheterna i hamnen.

Det var tryckfelsnisse hos securitas och parkster som varit framme och satt en begränsning på 1år på behörigheterna i hamnen.
 
Den begränsningen är borta nu och det är hamnen som tar bort behörigheter när man säger upp båtplatsen i hamnen eller i slutet av säsongen om man hyr i 2:a hand.
 
På medlemssidorna på lovskar.se kan man ladda ner instruktionerna om hur man aktiverar sina tillstånd om man har glömt det.
 
Så man inte drabbas av onödinga kontrollavgifter (parkeringsböter)
 
Vid frågor maila adressen nedan. Tänk på att det kan ta några dagar innan man får svar :)
info&lovskar.se & = @

 

 

                Vision    Medel    Mål

 

Vision:

Hamnen skall ge ett harmoniskt och välvårdat intryck. Detta med segeldjup i den omfattning hamnens funktionalitet erfordrar.                                                                            

Ett djup av 2,5m vid medelvatten RH2000.

 

Medel: 

Ekonomiskt är det för föreningen att klara sin förmögenhetsuppbyggnad, en driftfinansiering återkommande klarad med framsynta och solidariska medlemmar. Därtill skall naturligtvis, i vanlig ordning ekonomisk delfinansiering sökas aktivt. Ett stort ideellt styrelsearbete, med adekvat kompetents inom hamnens förvaltning erfordras.                                                                                                            

 

Mål:

Hela hamnen skall fortsättningsvis vara en funktionell och stolt hamn, detta så även över tid. Gällande fortsatt segeldjup, minst 2,5 m.                               

Det funktionella segeldjupet skapas återkommande vid vart 20 år.

 

 

/Styrelsen Lövskärs Småbåtshamnförening

 

 

En tillbaka blick i hamnen 

Ett repotage från tidningen Extra den 22/5 - 2014

Vid behov ring tillsynslokalen

070 - 333 44 63

 

Hamnföreningen har hösten 2020 bytt ut bränsleterminalen till ny version med kontaktlös identifiering av bankkorten, detta utbyte är ett krav från kortinlösare och bankerna för att tillhandahålla en säker hantering vid inköp av vårt bränsle.

 

Vi har tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, Jordbruksverket samt Europeiska jordbruksfondenför landsbygdsutveckling fått ett projektstöd på 50 % på denna investering.

 

 

 Medlemar: Har vi rätt adress till dig? Om inte skicka in din ändring här

 

Senaste nytt

240430 - Tillsynslistan & medlemsboken för 2024 finns under medlemssidan

240101 - Tänk på att återaktivera era parkingstillstånd i god till innan säsongen börjar

 

230530 - Logga in under medlemssidan för att läsa hur du förlänger ditt parkeringstillstånd.

 

 

 

 

 

Tänk på att kontrollera att dina uppgifter stämmer i medlemsboken.

 

 Vi har numera swisch och vårt nummer är:

123 514 59 25

 

Telefonnummer:

Hamnvärden:

070 - 216 31 31


Tillsynslokalen: 

070 - 333 44 63

Hamnen är övervakad

Det finns en hjärtstartare i hamnbyggnaden