Välkommen till Lövskär småbåtshamnförening

 

Nytt på gång i hamnen

Viktig information avseende parkering inom hamnområdet.

Styrelsen har beslutat att avgiftsbelägga parkering för tillfälliga besökare samt att införa parkeringsövervakning inom hamnområdet.

Den nya ordningen kommer att införas under juli 2021.

Motivet är att säkerställa båtplatsinnehavarnas tillgång till parkering inom hamnområdet med hänsyn till förväntat ökat tryck på parkeringen under högsäsong.

Varje båtplatsinnehavare erhåller 2 st parkeringstillstånd för samtidig användning utan avgift, med möjlighet att växla mellan registrerade fordon.

Parkeringstillstånden hanteras av respektive medlem via en för ändamålet avsedd app (i mobliltelefonen).

Andrahands hyrestagare övertar platsägarens parkeringstillstånd.

Information kommer innan verkställande att delges samtliga båtplatsinnehavare via post, samt via sms/mail i de fall där kontaktuppgift finns tillgänglig.

För att underlätta hanteringen uppmanar styrelsen samtliga båtplatsinnehavare att omgående meddela sin aktuella E-postadress genom att skicka ett meddelande till info@lovskar.se

 

Vi är en av de större småbåtshamnarna i Luleå med en kapacitet med 374 båtar.

Vi har en maxlängd på båt med 34 fot och 4.0 bredd på båtplatserna.

Vi erbjuder gästplatser & avfallstömning och tank möjligheter.

 På området finns en resturang som drivs av en privat entreprenör.

Lövskär ligger cirka 14 kilometer från Luleå centrum

En tillbaka blick i hamnen 

Ett repotage från tidningen Extra den 22/5 - 2014

Vid behov ring tillsynslokalen

070 - 333 44 63

 

Hamnföreningen har hösten 2020 bytt ut bränsleterminalen till ny version med kontaktlös identifiering av bankkorten, detta utbyte är ett krav från kortinlösare och bankerna för att tillhandahålla en säker hantering vid inköp av vårt bränsle.

 

Vi har tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, Jordbruksverket samt Europeiska jordbruksfondenför landsbygdsutveckling fått ett projektstöd på 50 % på denna investering.

 

 

 Medlemar: Har vi rätt adress till dig? Om inte skicka in din ändring här

 

Senaste nytt

210416 - Natt tillsynslistan för sommaren 2021 finns under medlemssidan.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

 

Tänk på att kontrollera att dina uppgifter stämmer i medlemsboken.

 

 Vi har numera swisch och vårt nummer är:

123 514 59 25

 

Telefonnummer:

Hamnvärden:

070 - 216 31 31


Tillsynslokalen: 

070 - 333 44 63

Hamnen är övervakad

Det finns en hjärtstartare i hamnbyggnaden