Välkommen till Lövskär småbåtshamnförening

Lövskärs Småbåtshamnförening

Hamnen fastställd i dom Norrbygdens vattendomstol 4:e mars 1935.

                

 

240527 - UPPDATERING MUDDRINGS INFORMATION

FOMAB entreprenad börjar på Torsdag den 30/5 med att iordningsställa upplagsytorna, muddermassorna och stenslänter samt att städa av hamnplan efter muddring.

 

Med vänlig hälsning från styrelsen Lövskärs Småbåtshamnförening

 

 

Vi är en av de större småbåtshamnarna i Luleå med en kapacitet med 375 båtar.

Vi har en maxlängd på båt med 34 fot öa i hamnen.

Vi erbjuder gästplatser & avfallstömning och tank möjligheter.

Lövskär ligger cirka 14 kilometer från Luleå centrum.

 

 

 

 

 

 

230529 - Information om de förlorade parkeringsbehörigheterna i hamnen.

Det var tryckfelsnisse hos securitas och parkster som varit framme och satt en begränsning på 1år på behörigheterna i hamnen.
 
Den begränsningen är borta nu och det är hamnen som tar bort behörigheter när man säger upp båtplatsen i hamnen eller i slutet av säsongen om man hyr i 2:a hand.
 
På medlemssidorna på lovskar.se kan man ladda ner instruktionerna om hur man aktiverar sina tillstånd om man har glömt det.
 
Så man inte drabbas av onödinga kontrollavgifter (parkeringsböter)
 
Vid frågor maila adressen nedan. Tänk på att det kan ta några dagar innan man får svar :)
info&lovskar.se & = @

 

 

                Vision    Medel    Mål

 

Vision:

Hamnen skall ge ett harmoniskt och välvårdat intryck. Detta med segeldjup i den omfattning hamnens funktionalitet erfordrar.                                                                            

Ett djup av 2,5m vid medelvatten RH2000.

 

Medel: 

Ekonomiskt är det för föreningen att klara sin förmögenhetsuppbyggnad, en driftfinansiering återkommande klarad med framsynta och solidariska medlemmar. Därtill skall naturligtvis, i vanlig ordning ekonomisk delfinansiering sökas aktivt. Ett stort ideellt styrelsearbete, med adekvat kompetents inom hamnens förvaltning erfordras.                                                                                                            

 

Mål:

Hela hamnen skall fortsättningsvis vara en funktionell och stolt hamn, detta så även över tid. Gällande fortsatt segeldjup, minst 2,5 m.                               

Det funktionella segeldjupet skapas återkommande vid vart 20 år.

 

 

/Styrelsen Lövskärs Småbåtshamnförening

 

 

En tillbaka blick i hamnen 

Ett repotage från tidningen Extra den 22/5 - 2014

Vid behov ring tillsynslokalen

070 - 333 44 63

 

Hamnföreningen har hösten 2020 bytt ut bränsleterminalen till ny version med kontaktlös identifiering av bankkorten, detta utbyte är ett krav från kortinlösare och bankerna för att tillhandahålla en säker hantering vid inköp av vårt bränsle.

 

Vi har tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, Jordbruksverket samt Europeiska jordbruksfondenför landsbygdsutveckling fått ett projektstöd på 50 % på denna investering.

 

 

 Medlemar: Har vi rätt adress till dig? Om inte skicka in din ändring här

 

Senaste nytt

240430 - Tillsynslistan & medlemsboken för 2024 finns under medlemssidan

240101 - Tänk på att återaktivera era parkingstillstånd i god till innan säsongen börjar

 

230530 - Logga in under medlemssidan för att läsa hur du förlänger ditt parkeringstillstånd.

 

 

 

 

 

Tänk på att kontrollera att dina uppgifter stämmer i medlemsboken.

 

 Vi har numera swisch och vårt nummer är:

123 514 59 25

 

Telefonnummer:

Hamnvärden:

070 - 216 31 31


Tillsynslokalen: 

070 - 333 44 63

Hamnen är övervakad

Det finns en hjärtstartare i hamnbyggnaden