Välkommen till Lövskär småbåtshamnförening

 

 

211014 - Vi ber er uppmärksamma att det är slut diesel i hamnen.

 

 

Det är dags att ta upp landgångarna

Söndag 31/10 Klockan 10:00

Maskinen flyttar sig mellan bryggorna vartefter det är klart att lyfta.  

- Det är den dagen Sommartiden slutar och det är Skoterns dag.  
Brygga C  D  F som tidigare år, flytta undan kortända.
Bränslebryggan som vi har skött det tidigare, dvs A-bryggan hanterar den. 
A B bryggor:  
Lossas från land, jag önskar så även ta upp bommar på innersta 3platserna på de bryggorna.

 

Väl mött önskar er förtroendevalda styrelse Lövskärs Småbåtshamnförening.

 

 

Vi är en av de större småbåtshamnarna i Luleå med en kapacitet med 374 båtar.

Vi har en maxlängd på båt med 34 fot och 4.0 bredd på båtplatserna.

Vi erbjuder gästplatser & avfallstömning och tank möjligheter.

 På området finns en resturang som drivs av en privat entreprenör.

Lövskär ligger cirka 14 kilometer från Luleå centrum

En tillbaka blick i hamnen 

Ett repotage från tidningen Extra den 22/5 - 2014

Vid behov ring tillsynslokalen

070 - 333 44 63

 

Hamnföreningen har hösten 2020 bytt ut bränsleterminalen till ny version med kontaktlös identifiering av bankkorten, detta utbyte är ett krav från kortinlösare och bankerna för att tillhandahålla en säker hantering vid inköp av vårt bränsle.

 

Vi har tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, Jordbruksverket samt Europeiska jordbruksfondenför landsbygdsutveckling fått ett projektstöd på 50 % på denna investering.

 

 

 Medlemar: Har vi rätt adress till dig? Om inte skicka in din ändring här

 

Senaste nytt

211014 - OBSERVERA

Vi har slut diesel i hamnen vid pumparna

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

 

Tänk på att kontrollera att dina uppgifter stämmer i medlemsboken.

 

 Vi har numera swisch och vårt nummer är:

123 514 59 25

 

Telefonnummer:

Hamnvärden:

070 - 216 31 31


Tillsynslokalen: 

070 - 333 44 63

Hamnen är övervakad

Det finns en hjärtstartare i hamnbyggnaden