Välkommen till Lövskär småbåtshamnförening

Lövskärs Småbåtshamnförening

Hamnen fastställd i dom Norrbygdens vattendomstol 4:e mars 1935.

                

Vi är en av de större småbåtshamnarna i Luleå med en kapacitet med 375 båtar.

Vi har en maxlängd på båt med 34 fot öa i hamnen.

Vi erbjuder gästplatser & avfallstömning och tank möjligheter.

Lövskär ligger cirka 14 kilometer från Luleå centrum.

 

221019 - Kallelse för upptagning av landgångar på flytbryggorna dvs bryggorna A,B,C,D,F

I vanlig ordning så tar vi upp landgångarna sista helgen i oktober dvs söndagen 30/10 Klockan 10:00

 

//Styrelsen Lövskär småbåtshamnförening

 

 

På gång i Lövskär småbåtshamn. Vi kommer att få en egen livsmedelsbutik i hamnen där vi samarbetar med https://24food.se/

En självbetjäning butik med ett sortiment med basartiklar som tex mjölk och dylikt. Vi ser det som en utveckling i hamnen där medlemmar, besökare och boende i området får en extra service.

Markarbetena är utförda och butiken levereras inom kort till hamnen där taket byggs på plats och norr 24Food kommer att öppna så snart allt är klart.

Följ 24Food Lövskär här https://www.facebook.com/profile.php?id=100086681752024

                Vision    Medel    Mål

 

Vision:

Hamnen skall ge ett harmoniskt och välvårdat intryck. Detta med segeldjup i den omfattning hamnens funktionalitet erfordrar.                                                                            

Ett djup av 2,5m vid medelvatten RH2000.

 

Medel: 

Ekonomiskt är det för föreningen att klara sin förmögenhetsuppbyggnad, en driftfinansiering återkommande klarad med framsynta och solidariska medlemmar. Därtill skall naturligtvis, i vanlig ordning ekonomisk delfinansiering sökas aktivt. Ett stort ideellt styrelsearbete, med adekvat kompetents inom hamnens förvaltning erfordras.                                                                                                            

 

Mål:

Hela hamnen skall fortsättningsvis vara en funktionell och stolt hamn, detta så även över tid. Gällande fortsatt segeldjup, minst 2,5 m.                               

Det funktionella segeldjupet skapas återkommande vid vart 20 år.

 

 

/Styrelsen Lövskärs Småbåtshamnförening

 

 

En tillbaka blick i hamnen 

Ett repotage från tidningen Extra den 22/5 - 2014

Vid behov ring tillsynslokalen

070 - 333 44 63

 

Hamnföreningen har hösten 2020 bytt ut bränsleterminalen till ny version med kontaktlös identifiering av bankkorten, detta utbyte är ett krav från kortinlösare och bankerna för att tillhandahålla en säker hantering vid inköp av vårt bränsle.

 

Vi har tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, Jordbruksverket samt Europeiska jordbruksfondenför landsbygdsutveckling fått ett projektstöd på 50 % på denna investering.

 

 

 Medlemar: Har vi rätt adress till dig? Om inte skicka in din ändring här

 

Senaste nytt

230202 - Den årliga avgiften på 100 kr för att stå i vår kö är på väg ut

221229 - Logga in under medlemssidan för att läsa hur du förlänger ditt parkeringstillstånd.

221019 - Landgångsupptagning av A,B,C,D,F Söndagen 30/10 Kl 10:00

221019 - 24Food öppnar en butik i hamnen.

220521 - Parkeringsövervakninen är igång i hamnen

220521 - Landgångarna sätts ut kl 18:00 på måndagen 23/5

220507- Medlemsboken med nattvaktslistan finns på medlemsssidan

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

 

Tänk på att kontrollera att dina uppgifter stämmer i medlemsboken.

 

 Vi har numera swisch och vårt nummer är:

123 514 59 25

 

Telefonnummer:

Hamnvärden:

070 - 216 31 31


Tillsynslokalen: 

070 - 333 44 63

Hamnen är övervakad

Det finns en hjärtstartare i hamnbyggnaden