Välkommen till Lövskär småbåtshamnförening

 

201014 - Uppdatering

Ni som har båtarna på B C D - BRYGGORNA. 


Upptagning landgångar sker: Söndag 18/10-20. kl:10:00.
Ni är Välkomna

200902 - Parkering avstängd

Parkeringen mellan A- och B-bryggan stängs av den 12/9. Ett staket monteras upp runt området som kommer att trafikeras av lastfordon i samband med muddring i hamnen.

200828 - Muddring

På grund av muddringen kommer A bryggan att behöva avvecklas senast 20/9.

Båtägare på A-bryggan kan då behöva hjälp med låneplatser för resten av säsongen.

Alla på övriga bryggor ombeds att hjälpa till med utlåning av sina platser så fort dom blir lediga för säsongen.

Det kommer att finnas ett märkband vid varje landgång. Ta en bit och märk upp din plats då du tar upp båten!

TACK FÖR HJÄLPEN PÅ FÖRHAND!

200827 - Muddringsarbeten i Lövskärs småbåtshamn 2020


Muddringsarbeten kommer att genomföras i hamnen under
hösten med start den 14/9.

Muddringen medför påverkan på tillgång till båtplatser och parkering.

Tidvis kommer det att vara risk för ofullständiga djup i hamnen.

Sjösättningsrampen blir tillgänglig hela perioden. Passagen ut från hamnen blir öppen under hela muddringen.

Muddringsområdet är vid A-bryggan och yttre delen av Bbryggan.

Parkeringen mellan A och B-bryggan blir arbetsområde för fordon och stängs av.

A-bryggan bogseras bort från hamnen och måste vara avrustad senast den 20/9.

Bränslebryggan kopplas loss och flyttas senast den 20/9.

Y-bommar tas bort på 6 platser längst in på A-bryggans södra
sida och B-bryggans norra sida senast den 13/9 på grund av
anläggningsarbeten.

B-bryggan avrustas och flyttas mot Cbryggan senast den 18/10.

C och D- bryggor måste avrustas senast 18/10 då landgångar tas in och kortbitar flyttas.

Medlemmar som behöver ”låneplats” hänvisas till lediga platser som kommer att märkas upp. Båtägare ombeds att sätta en märkremsa (finns vid landgång) på sin båtplats vid torrsättning för att visa att den är ledig för ”utlåning” under muddringstiden.

Arbeten med avrustning av bryggor utförs av brygglag samt traktor för lyft av landgångar och tunga bommar.

Övriga arbeten utförs av entreprenör och arbetslaget. 

200824 - Infomation om muddringsprojektet hösten 2020

Styrelsen beslutade 200824 att gå vidare med det planerade muddringsprojektet trots en mycket låg stödfinansiering från bygdemedel.

A- bryggan måste bogseras bort för att ge plats för grävare och pråm.

A- bryggans Y-bommar måste vara borta senast den 20/9 och då ska bryggan vara avrustad och klar för bogsering. Mer information kommer i närtid via anslag, sms, epost och utskick via post.

 

Vi är en av de större småbåtshamnarna i Luleå med en kapacitet med 374 båtar.

Vi har en maxlängd på båt med 34 fot och 4.0 bredd på båtplatserna.

Vi erbjuder gästplatser & avfallstömning och tank möjligheter.

 På området finns en resturang som drivs av en privat entreprenör.

Lövskär ligger cirka 14 kilometer från Luleå centrum

 

Vid behov ring tillsynslokalen

070 - 333 44 63

 

 

 

 

 

 Medlemar: Har vi rätt adress till dig? Om inte skicka in din ändring här

 

Senaste nytt

Under hösten kommer muddring att ske. 

 

Tänk på att kontrollera att dina uppgifter stämmer i medlemsboken.

 

 Vi har numera swisch och vårt nummer är:

123 514 59 25

 

Telefonnummer:

Hamnvärden:

070 - 216 31 31


Tillsynslokalen: 

070 - 333 44 63

Hamnen är övervakad

Det finns en hjärtstartare i hamnbyggnaden