Övrigt

2018-05-21 Även i år har vi äran att ha vår hamnvärd Klas-Göran "Klasse" Isaksson hos oss, hans finns i hamnen och har oftast gulväst eller gul jacka på sig.

Hans telefonnummer är 070 - 216 31 31

2017-11-20 vi har plockat bort en del stenar i hamnområdet. vi har idag bara en känd sten kvar mellan brygga E och brygga C klicka på länk för karta http://www.lövskär.se/stenar-ihamnen

2017-06-21 Har ni rätt storlek på er båtplats? Många medlemmar har bytt ner sig i storlek på båt men har kvar sin stora plats. 

Vi har många medlemmar i hamnen i kö som vill ha en större plats.

Tänk på att du får tillbaka lite pengar på insatsen om du byter ner dig. Hör av dig till oss med dina önskemål om du vill byta ner dig i storlek. // Medlemsansvarige

.

2017-04-19 Vill du engarega dig föreningen och hjälpa till att utvecka hamnen, tag då kontakt med oss i styrelsen.

2017-04-18 En ritning över båtplatser i hamnen

batplatser-i-lovskar.pdf

 

Information om muddringsprojektet

Gällande muddringsprojektet har förfrågningsunderlaget lämnats till entreprenörer för anbudsräkning. Jordbruksverkets EU-bidrag faller till följd att vi i dagsläget inte funnit någon nationell offentlig finansiering som krävs för att erhålla EU-bidrag. Hamnföreningen har för avsikt att lämna in en ansökan om bidrag till Länsstyrelsen. I övrigt måste finansieringen ske med egna medel. Arbetet fortgår under våren.